Om SSRR 2014

Mässan Soffor, Sängar, Renovering & Restaurering (SSRR) är tänkt att arrangeras torsdag-söndag 17-20 april 2014. Planeringen är i full gång och att datumen fortfarande är preliminära beror på att det fortfarande finns några frågetecken kring platsen för mässan samt antalet utställare. Vi räknar med att kunna presentera de kompletta planerna och även börja marknadsföra mässan i december/januari 2013/2014.

Arrangörerna

Bakom mässan Soffor, Sängar, Renovering & Restaurering står branschorganisationen Sveriges möbeltillverkare samt föreningarna Möbeldesign i Sverige, Restaureringsmästarna och Sveriges förenade inredningsdesigners. Mässan planeras att arrangeras tillsammans med Stockholmsmässan.

Stockholmsmässan är den ledande mässarrangören i Norden, med över 60 stora branschmässor och ett hundratal kongresser, konferenser och andra evenemang årligen. Stockholmsmässan, som är belägen i Älvsjö sydväst om centrala Stockholm, är i dagsläget den enda anläggningen som kan komma ifråga enligt planerna för mässan Soffor, Sängar, Renovering & Restaurering.

Syftet med mässan

Det finns två huvudsakliga syften med mässan Soffor, Sängar, Renovering & Restaurering. För det första saknas det idag faktiskt en naturlig mötesplats för branschfolk inom möbeltillverkning, möbeldesign och restaurering av möbler. Det vill vi arrangörer bakom mässan ändra på. För det andra saknas i Sverige också ett forum för nya trender och inriktningar inom möbeldesign. Möbeldesign har, tyvärr, mer och mer blivit en negligerad del av designindustrin och designkonsten. Låglöneländernas massproduktion av soffor, sängar och andra möbler har inneburit en tillbakagång för det klassiska hantverket och även för intresset för möbeldesign.

Anmälan och ackreditering

För utställare har vi en egen sida med anmälningsinformation. I skrivande stund är sidorna för branschfolk, press och den intresserade allmänheten inte klara. Vi planerar att kunna lägga upp komplett anmälningsinformation innan eller strax efter årsskiftet.

Ackrediteringen kommer att vara helt digital. Som utställare kommer du att få en RFID-bricka där din behörighet finns förprogrammerad. Vid ankomst registrerar du dig genom att hålla upp RFID-brickan vid ackrediteringen. Brickan använder du sedan också för att få inträde till restauranger och andra gemensamma lokaler. Du kan också betala för eventuella inköp med hjälp av din RFID-bricka. Alla dina inköp registreras och samlas på en faktura som tillställs dig efter mässan.